Nakon što su prošli rigoroznu selekciju u okviru konkursne procedure za prijem kadeta SIPA-e, 20 polaznika pohađalo je i uspješno završilo osnovnu policijsku obuku za stjecanje čina mlađi inspektor, koju je provela Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova.

Ministar sigurnosti BiH rekao je kako se od njih očekuje da rade profesionalno i požrtvovano te da mu je drago što je SIPA od danas ojačana mladim kadrovima. On je naglasio da je veoma važna saradnja agencija za provođenje zakona, kako bi borba protiv svih vidova kriminala bila efikasnija a građani Bosne i Hercegovine sigurniji.

Direktor SIPA-e Perica Stanić, prilikom obraćanja kadetima, rekao je da SIPA danas sa ponosom promovira sedmu generaciju  kadeta  i  poručio im da je velika čast i odgovornost biti policijski službenik SIPA-e te da se od njih očekuje da posao policijskog službenika obavljaju zakonito, profesionalno i časno te da uvijek budu u službi građana.

Pored ministra sigurnosti BiH i direktora SIPA-e, ceremoniji su prisustvovali i drugi zvaničnici iz sigurnosnog sektora Bosne i Hercegovine.