- Isključivo za djecu sa navršenih 15 godina života neophodno je dostavljati Zavodu školske potvrde o redovnom školovanju za tekuću školsku godinu.

Zakonom o zdravstvenom osiguranju određeno je da su djeca osiguranika zdravstveno osigurana do navršene 15. godine, a ako su na srednjem, odnosno visokom školovanju, do kraja redovnog školovanja, a najduže do navršene 26. godine života – kazali su nam u Zavodu zdravstvenog osiguranja KS.