Porezna uprava Federacije BiH obavještava porezne obveznike koji obavljaju  građevinsku djelatnost na području Federacije BiH da će počevši od 17. jula 2019. godine koristeći sve ljudske i materijalne resurse, svakodnevno, u vremenu od 8-20 sati, vršiti inspekcijski nadzor u predmetu, u otkrivanja neprijavljenih radnika, rada bez odobrenja i neevidentiranja prometa i neizdavanja računa.

Kako ne bi bili izloženi dodatnim troškovima, sankcijama i pečaćenju objekata, porezni obveznici se pozivaju da, ukoliko to već nisu, svoje poslovanje bez odlaganja usklade sa važećim zakonskim propisima. U svim slučajevima u kojima se utvrdi nepoštivanje zakonskih propisa Porezna uprava Federacije BiH će primijeniti sankcije propisane zakonom.

Za zapošljavanje neprijavljenih radnika, sankcije propisane Zakonom o Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, i to za pravno lice propisanu novčanu kaznu u iznosu od 5.000 do 100.000 maraka i za odgovorno lice u pravnom licu kaznu u iznosu od 3.000 do 20.000 maraka, odnosno za obrtnika u iznosu od 2.000 do 20.000 maraka.

Pored ovih novčanih kazni, počiniocu prekršaja može se izreći i zabrana obavljanja djelatnosti do šest mjeseci, a u određenim slučajevima počinioci bi mogli biti izloženi i krivičnom procesuiranju. Za rad bez odobrenja, pored novčanog sankcionisanja i pečaćenja objekta u skladu sa Zakonom o Poreznoj upravi Federacije BiH, počinioci bi mogli biti izloženi i krivičnom procesuiranju.

Za neizdavanje računa ili neposjedovanje fiskalnog uređaja ili njegovo nestavljanje u funkciju evidentiranja prometa u skladu sa Zakonom o fiskalnim sistemima, za pravno lice propisana je novčana kazna u iznosu od 2.500 do 20.000 KM i za odgovorno lice u pravnom licu u iznosu od 1.000 do 3.000 KM, odnosno za obrtnika u iznosu od 3.000 do 10.000 KM. Također, obveznicima kod kojih se utvrdi da su u posljednje dvije godine dva puta počinili prekršaj, pored novčane kazne može se izreći i zabrana obavljanja djelatnosti od šest mjeseci do godinu dana, a počinioci bi mogli i krivično odgovarati u skladu s odredbama Krivičnog zakona Federacije BiH, navodi se u saopćenju Porezne uprave FBiH.