VEZANI TEKST - Koliko BiH ima stanovnika i kome vjerovati, analitičarima ili Agenciji za statistiku

U međuvremenu su svake godine BiH napuštali deseci hiljada stanovnika, u najvećoj mjeri mladog i školovanog kadra. Zbog toga bi novi popis stanovništva u BiH itekako bio potreban kako bi se precizno znalo demografsko stanje u državi, koje bi bilo polazište za razvijanje strategija u brojnim sektorima, ekonomskom, obrazovnom, socijalnom, zdravstvenom... 

- U ovoj dekadi predviđen je popis stanovništva. Mi smo 2019. godine, nakon što smo dobili zadatak od Vijeća ministara BiH da se pokrenu aktivnosti na pripremi prijedloga Zakona o popisu stanovništva u BiH, formirali radnu grupu za izradu prijedloga teksta navedenog zakona. U dopisu Vijeća ministara BiH nisu navedeni rokovi za izvršenje zadatka - kazali su za Faktor u Agenciji.

Istakli su da je Radna grupa Agencije za statistiku BiH za izradu teksta Zakona o popisu stanovništva u BiH uradila prijedlog teksta zakona i dostavila ga entitetskim zavodima na mišljenje.

VEZANI TEKST - Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH iz 2013. godine je završen 2016. godine

- Nakon dobijenih mišljenja entitetskih zavoda, trenutno se radi na usaglašavanju finalnog prijedloga teksta navedenog zakona koji će uskoro biti proslijeđen u daljnju proceduru u skladu sa Jedinstvenim pravilima za izradu pravnih propisa u institucijama BiH - istakli su u Agenciji.

Još je nepoznato kada će biti novi popis stanovništva.

- Što se tiče termina provođenja novog popisa stanovništva, Agencija će postupiti u skladu sa članom 8. Zakona o statistici BiH u kojem se kaže "kada to državni organi budu smatrali neophodnim, Agencija će koordinirati planiranje, vođenje i objavljivanje rezultata popisa stanovništva i domaćinstava BiH, u skladu sa Općim okvirnim sporazumom za mir u BiHi uključujući i Anekse 7. i 10. Sporazuma" - poručili su iz ove državne institucije.