Tema razgovora su bili politički i krivični progon glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice u Kozarcu Amira ef. Mahića.

Jurišić je informirala reisa Kavazovića o aktivnostima radi zaštite prava imama Amira ef. Mahića, te cijele povratničke zajednice u Kozarcu, saopćila je Naša stranka.

Ćudić je predložila mogućnosti međunarodnopravne zaštite i snažnijeg angažmana državnih, ali i međunarodnih institucija radi zaštite prava slobode izražavanja.

Svi su saglasni da je neophodno raditi na pravnoj zaštiti imama, efendije Mahića u krivičnopravnom postupku, koji je počeo provođenjem istrage i predajom policijskog izvještaja Okružnom tužilaštvu Banja Luka, ali dati podršku i svim povratnicima da se u Kozarcu osjećaju sigurnim i ravnopravnim sa svim stanovnicima Prijedora. Zbog toga nije dovoljno samo da povratnici budu integrisani u lokalnu zajednicu, već da budu i politički, ekonomski i društveni faktor, čije mišljenje se poštuje.

Također se razgovaralo o aktivnostima koje je potrebno poduzeti kako bi se nastavila izgradnja džamije u Rabranima na području općine Neum, gdje je došlo do zastoja zbog administrativno-pravnih zapreka.