Srednje mjesečne temperature zraka u junu ove godine bile su na svim analiziranim stanicama znatno iznad višegodišnjeg prosjeka, u odnosu na referentni niz (1961.-1990.).

Temperaturna odstupanja kretala su se između 3,2 stepeni na Ivan-sedlu i 4,6 u Livnu. Srednje mjesečne temperature zraka bile su u rasponu od 20,5 u Bugojnu do 25,8 u Mostaru, a u planinskim područjima između 11,6 na Bjelašnici i 17,5 stepeni na Ivan-sedlu. Juni 2019. godine je na meteorološkoj stanici Bihać bio najtopliji od početka službenih mjerenja, a na većini drugih stanica drugi najtopliji mjesec.

Druga dekada juna na Bjelašnici i u Tuzli je najtoplija od početka službenih mjerenja.

Broj toplih dana (max dnevna temp. ≥25,0oC) i vrelih dana (max dnevna temp. ≥30,0oC) u junu bio je znatno veći od prosjeka. U Sarajevu je zabilježeno 25 toplih i 17 vrelih dana, istovremeno u Mostaru zabilježeno je 28 toplih i 24 vrela dana. Na meteorološkoj stanici Bihać bilo je 28 toplih i 17 vrelih dana. Tropske noći (min dnevna temp. ≥20,0oC) zabilježene su Mostaru, Gradačcu i Bihaću.

Količine padavina u junu ove godine na posmatranim stanicama bile su u zavisnosti koji dio Bosne i Hercegovine posmatramo ispod odnosno iznad granica višegodišnjeg prosjeka. Odstupanja padavina u odnosu na juni kretala se između 38,2 posto u Livnu i 246,6 posto u Bugojnu. Ukupne sume padavina kretale su se od 35,0 mm u Livnu do 190,4 mm u Bugojnu. Veći dio padavina zabilježen je u obliku lokalnih pljuskova. Na meteorološkoj stanici Bugojno ovo je i najveća junska količina padavina od početka službenih mjerenja.

Broj sati sijanja Sunca u junu bio je na svim promatranim stanicama veći u odnosu na višegodišnji prosjek referentni niz (1961.-1990 godina). Najmanje pozitivno odstupanje sunčanih sati zabilježeno je na Bjelašnici. Na Bjelašnici je zabilježeno 218 sati sijanja Sunca ili 48 sati više od prosječne vrijednosti Najveće pozitivno odstupanje u odnosu na referentni niz zabilježeno je u Bihaću s 328 sati sijanja Sunca ili 108 sati sijanja Sunca više od prosjeka, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH.