Na završnoj konferenciji, koja je danas održana u Sarajevu, predstavljene su aktivnosti i postignuti rezultati Projekta unapređenja efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH – druga faza (Projekt ICEA).

Cilj projekta ICEA, kojeg je od 2016. do 2019.godine realiziralo Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH (VSTV) s partnerima, Sudska administracija Švedske i sudovi u BiH, bio je smanjenje broja neriješenih predmeta i dužine trajanja sudskih postupaka s fokusom na efikasnije upravljanje određenih vrsta predmeta poput parničnih, upravnih, predmeta stečaja i likvidacije, te predmete u okviru izvršnog postupka.

Rezultati Projekta ICEA su vrlo dobri i pozitivni, a posebno što je uspostavljena saradnja sa Sudskom administracijom Švedske u pogledu u analiziranja mogućnosti unutarnje reorganizacije sudova i ljudskih resursa u sudovima kako bi se brže i kvalitetnije odvijali zadaci i radni procesi u sudovima.

Dopredsjednica VSTV-a BiH Ružica Jukić kazala je da primarni cilj VSTV-a BiH ostaje rješavanje, odnosno, smanjenje broja predmeta u pravosuđu. Po njenim riječima, pomaci u rješavanju najstarijih predmeta su evidentni ali potrebno je održati pozitivan trend skraćivanjem trajanja postupaka pred sudovima.  

Trenutno, navela je ona, u sudstvu je smanjen broj postupaka za 31 posto što je veliki pomak, s obzirom na problem nedostataka sudaca - u jednom sudu nedostaje i po 15 sudaca.

- Cilj nam je da za godinu dana predmet uđe u sud i da bude završen. A to znači da moramo unaprijediti sudstvo, jer građani više ne mogu da trpe i izvršna vlast u BiH mora iznaći sredstva da se popune sve pozicije kako bi mi mogli brzo rješavati predmete a ne da građani čekaju i po pet godina – kazala je Jukić u izjavi za medije i dodala da po potrebi VSTVBiH delegira sudije za Sarajevo, Tuzlu i Mostar.

Navela je da najveći problem predstavljaju komunalni predmeti, te da zbog toga treba hitno mijenjati Zakon o izvršnom postupku.

- Kako bi se osiguralo da se proces reforme pravosuđa nastavi provoditi u skladu s evropskim standardima, saradnja VSTV-a BiH i Vlade Švedske jedan je od krucijalnih koraka koji će osigurati da se najvažniji parametri pravosuđa, neovisnost, odgovornost i učinkovitost, razviju u skladu sa evropskim standardima, kao polazne osnove za unapređenje rada pravosuđa i izgradnje povjerenje javnosti u pravosuđe – zaključila je Jukić.

Predstavnik Ambasade Kraljevine Švedske u BiH Torgny Svenungsson je potvrdio da su vidljivi dobri rezultati saradnje, posebno o metodu rada i upravljanju predmetima.

Kazao je da ima dosta izazova ali je važno da sudovi u BiH shvataju da mogu imati benefite saradnjom s kolegama iz Švedske.

- Cilj nije da se dostignu EU standardi sami po sebi ili da se ispoštuje evropska Konvencija o ljudskim pravima, ili odluke Evropskog suda, nego da ljudi u BiH imaju bolji pristup pravdi – naglasio je Svenungsson.

Rukovoditelj projekta ICEA Ana Bilić-Andrijanić je kazala da je projekt izuzetno važan za sudsko i tužilačko vijeće, posebno za nastavak saradnje sa Švedskom, reorganizaciju poslova nesudskog osoblja u sudovima.

I ona je potvrdila da komunalni predmeti jako opterećuju sudove, te pojasnila da su trenutno, zakonska rješenja takva da se svaki predmet, (a njih je oko 1,8 miliona) mora procesuirati pred sudom. Jedan predmet koji može koštati 10 do 20 KM, sudove košta u startu gotovo 100 KM, a sredstva iz budžeta se mogu i drugačije koristiti.

- Naša ideja je da izmjestimo komunalne predmete iz sudova u fazi samog izvršenja - osnivanjem profesionalne službe izvršitelja, bilo da ona bude privatna ili javna – naglasila je Bilić-Andrijanić i dodala da će konsultirati i agenciju za izvršenje iz Švedske koja je efikasna i koja za godinu dana riješi dva miliona predmeta.

U projekt ICEA je prvi put uključeno i pitanje rodne ravnopravnosti u pravosuđu i pristup ranjivim grupama sudovima.

Također Bilić-Andrijanić je kazala da je projektom predviđena i izrada projektne dokumentacije za gradnju zgrada pravosudnih institucij, i to izgradnja novih zgrada Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini i Općinskog suda u Žepču, te rekonstrukcija zgrada sudova u Mrkonjić Gradu i Prnjavoru.

Navela je da Evropska unija sa dva miliona eura finansira izgradnju, a Kraljevina Švedska finansira izradu projektne dokumentacije.

Projekt ICEA je implementiran od 2016. do 2019.godine a vrijednost projekta je bila 2,3 miliona eura od čega grant sredstva za VSTV BiH iznose 1,5 miliona, a 800.000 eura za Sudsku administraciju Švedske.