Poručili su resornom ministru i ministarstvu kako je krajnje vrijeme da se uozbilje.

Ogroman novac za odbranu po službenoj dužnosti 

To je bio razlog da zatražimo komentar federalnog ministra pravde Joze Matića koji nam je kazao da je tokom 2021. godine formirao sam Radnu grupu koja je imala za zadatak sačiniti Prednacrt zakona o advokaturi Federacije BiH.

Radnu grupu, između ostalih, činile su i dvije predstavnice Advokatske komore Federacije BiH Elma Veledar Arifagić i Tanja Hadžagić s kojima je, kako kaže Jozić, ostvarena zavidna saradnja.

- Nakon što je Vlada Federacije BiH utvrdila nacrt, oba doma Parlamenta Federacije BiH su tokom 2021. godine usvojila Nacrt zakona o advokaturi Federacije BiH u istom tekstu čije su osnovne značajke formiranje advokatske akademije, bolja i funkcionalnija organiziranost kantonalnih i federalne advokatske komore i novi način propisivanja nagrade i naknade advokatima za odbrane po službenoj dužnosti za koju je propisano da ju utvrđuje federalni ministar pravde, čime se želi riješiti problem da pojedini advokati za odbrane po službenoj dužnosti prihoduju izuzetno velike novčane iznose - navodi za Faktor Jozić.

"S jedne strane kritike parlamentaraca, s druge prijetnje krivičnim"

Kaže kako je o svim pitanjima postignut visok stepen saglasnosti svih članova Radne grupe, te da je Advokatska komora Federacije BiH uputila urgenciju Federalnom ministarstvu pravde za što skorijim provođenjem javne rasprave kako bi se što prije u parlamentarnu proceduru uputio prijedlog zakona.

- Stoga je nejasno zašto mi pojedini advokati prijete krivičnim prijavama jer imamo jedinstvenu priliku donijeti novi zakonski okvir koji je rađen s predstavnicima Advokatske komore Federacije BiH, zakon koji je u potpunosti usklađen s evropskom pravnom stečevinom i zakon koji će, nesumnjivo je, unaprijediti rad advokatske djelatnosti.

S jedne strane, u Parlamentu Federacije BiH sam dobio kritike parlamentaraca da je zakon pisan po željama advokata. S druge strane, dobijam prijetnje krivičnim prijavama pojedinih advokata koji nisu zadovoljni pojedinim rješenjima koja će imati utjecaja na njihove prihode - navodi nam Jozić i dodaje:

- Teško je pronaći balans između interesnih grupa, ali sam siguran u ispravnost svojih odluka i siguran da zakon donosi dobra rješenja koja podržava profesionalna zajednica i koja će biti na korist svim građanima u Federaciji BiH.

Osvrnuo se na implementaciju presuda Ustavnog suda FBiH.

Politička arena 

- Kada je riječ o implementaciji presuda Ustavnog suda Federacije BiH koje se odnose na Zakon o notarima, Vlada FBiH je u parlamentarnu proceduru uputila Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o notarima, te od parlamentarne većine zavisi način rješavanja ovog problema, odnosno u kojem tekstu će Parlament FBiH usvojiti zakon i koje poslove će notari obavljati u budućnosti - kaže Jozić i dodaje:

- Ministarstvo na čijem sam čelu se zalaže za jačanje pravne sigurnosti koja će unaprijediti poslovno okruženje i smanjiti broj sudskih sporova. Pritom, usluga notara mora biti dostupna svim građanima, u svakom smislu, pa i u onom finansijskom. Upravo zato smo iznose tarife o nagradama i naknadama notara Federacije BiH smanjili i prilagodili standardu građana.

Međutim, u političkoj areni ima i onih koji notarijat vide kao bespotreban teret i namet za građane Federacije BiH. Bitno je da se i u stručnoj javnosti i u Parlamentu Federacije BiH raspravlja o svim modalitetima rada notara i da se pronađe rješenje od kojeg će svi građani Federacije BiH imati koristi.