Još se nismo riješili Upitnika: Institucije BiH uskoro ponovo na ispitu

objavljeno: 28.02.2018. u 22:22

Bosna i Hercegovina je predajom odgovora na Upitnik Evropske komisije zakoračila u novu fazu svog evropskog puta. Međutim, činjenica da je predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker sa sobom u Brisel ponio odgovore ne znači da smo se na taj način trajno i konačno "riješili" Upitnika i svih peripetija koje su pratile proces odgovaranja na 3.242 pitanja.

Evropska komisija će analizirati naše odgovore, a zatim, neupitno je, uzvratiti dodatnim pitanjima u kojima će zatražiti pojašnjenja pojedinih odgovora koji možda nisu bili potpuni ili su bili nedovoljno jasni. Otvorena je i mogućnost da se dodatna pitanja ne odnose na ranije postavljena, već da se radi o potpuno novim upitima iz Brisela.

Srbija je, primjera radi, odgovore na Upitnik dostavila 31. januara 2011. godine, a posljednji set odgovora na dodatna pitanja su dostavili 22. aprila 2011. godine. Uzimajući u obzir da je Srbija prvobitno dobila 759 pitanja manje u odnosu na BiH, te da su na njih odgovorili za rekordnih 45 dana, nije teško pretpostaviti da će dostavljanje dodatnih pitanja i odgovaranje na njih, bez obzira koliko ih bude, za BiH potrajati mnogo duže u odnosu na nepuna tri mjeseca, koliko je trebalo našim istočnim komšijama. Ukoliko još u obzir uzmemo činjenicu da ćemo na dodatna pitanja odgovarati u izbornoj godini, prethodna teza dobija još čvršće uporište.

Nakon što dostavimo i posljednji odgovor na dodatna pitanja, Evropska komisija će ih analizirati, ali uzimajući u obzir i informacije dobijene tokom misija procjene stanja te u komunikaciji sa državama članicama i međunarodnom institucijama. Na osnovu te analize, Evropska komisija priprema mišljenje o zahtjevu za članstvo, koje se upućuje u formi saopćenja Evropskom parlamentu i Vijeću EU-a.

Vijeće EU-a razmatra to mišljenje te donosi jednoglasnu odluku o tome da li će dodijeliti kandidatski status državi koja je podnijela zahtjev ili ne. Vijeće EU-a također može donijeti zaključak kojim se status kandidata uslovljava ispunjavanjem određenih uvjeta. Potencijalni dodatni uvjet za BiH bi mogla biti provedba presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetima "Sejdić i Finci", "Zornić" i "Pilav". Druga otvorena mogućnost je da se državi dodijeli status kandidata, ali da se prolongira otvaranje pregovaračkih poglavlja u skladu sa dinamikom provođenja prioriteta koje Vijeće EU-a definira u zaključku.

Vratit ćemo se ponovo na primjer Srbije. Njoj je 2. marta 2012. godine dodijeljen status kandidata za članstvo u EU-u, a pozitivno mišljenje Evropske komisije je dodijeljeno 12. oktobra 2011. godine. Dakle, od predaje prvobitnih odgovora na Upitnik do dobijanja kandidatskog statusa je proteklo 13 mjeseci. Ukoliko bi se nastavak evropskog puta BiH odvijao u istim vremenskim okvirima, kandidatski status bi mogli dobiti u aprilu naredne godine, iako je mnogo realnija procjena koja govori o kraju naredne godine kao roku za dodjelu tog statusa.

Datum dodjele kandidatskog statusa je u domenu spekulacija, a sam Juncker je poručio kako ne može reći kada će BiH dobiti kandidatski status. Ono što je važnije, a što je Juncker također istaknuo, jeste sadržaj već dostavljenih odgovora, kao i sadržaj odgovora na dodatna pitanja koja ćemo tek dostaviti. Na ispitu će ponovo biti Mehanizam koordinacije i sva tijela u okviru tog Mehanizma, a sporna pitanja koja su bila kamen spoticanja u proteklom periodu bi se ponovo mogla vratiti na dnevni red.