Kazao je to govoreći o procedurama i sječi kadrova ističući kako je u vrijeme Vlade KS kada je premijer KS bio Mario Nenadić utvrđena jedna nezakonita smjena direktora, a riječ je o smjeni tadašnjeg direktora KJKP Vodovod i kanalizacija Envera Hadžiahmetovića koji je odlukom suda vraćen na ovu poziciju.

Odgovarajući na upit Faktora u vezi s navodima zastupnika Devića, šef Ureda za borbu protiv korupcije Erduan Kafedžić kazao je da se trenutno postupa po primljenim prijavama o navodnim nepravilnostima u vezi s postupcima imenovanja rukovodilaca i određenih članova Uprave u nekoliko institucija Kantona Sarajevo.

Vrši se provjera imenovanja rukovodilaca i članova uprave u Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo, Kantonalnom stambenom fondu, KJKP Toplane d.o.o. Sarajevo, KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo i KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo.

Nažalost, greške i nepravilnosti prilikom imenovanja su kontinuitet. Pored toga što Ured u okviru svojih nadležnosti postupa pojedinačno u svakom od navedenih predmeta/prijava, radimo i na sistemskim rješenjima koja će se u formi nacrta zakona uskoro naći pred skupštinskim zastupnicima KS – kazao je Kafedžić ističući da davanje drugih informacija o navedenim predmetima koji su u fazi provjere, u ovom momentu, nije opravdano javnim interesom.