Vrhunac godišnje stope rasta dogodio se u decembru 2022. godine, kada je zabilježeno povećanje od 32 posto u poređenju sa istim mjesecom 2021. Ipak, ove brojke ukazuju na smanjenje od devet procentnih poena (pp) tokom prva tri mjeseca ove godine, pa je zaključak da rast cijena ulja i masti počinje da usporava.

Poređenja radi, ulja i masti poskupili su u periodu od marta 2021. do marta 2022. godine za 18 posto, dok je međugodišnji rast cijena od marta 2020. do marta 2021. bio svega jedan procenat.

U martu ove godine skoro sve zemlje EU-a prijavile su povećanje cijena ulja i masti u odnosu na isti mjesec lani, a u tome prednjači Mađarska sa rastom od 33 posto na godišnjem nivou. Slijede Danska sa poskupljenjem od 32 procenta i Belgija u kojoj su cijene porasle 31 posto.

Nasuprot njima, najmanji rast cijena u EU imale su Hrvatska (šest procenata), Austrija (12 posto) i Češka (16 procenata), dok je Bugarska jedina zemlja u kojoj su cijene ulja i masti pale, i to za jedan posto.

U kategoriju ulja i masti spadaju maslac i proizvodi od maslaca, margarin i druge biljne masti, jestiva ulja i životinjske masti, naglašeno je u izvještaju Eurostata.