U razgovoru sa Kojdićem, na pitanje: "Gdje su gaće?", koje su bile navedene u službenoj zabilješci, a potom ih nije bilo u dokaznom materijalu, Bošnjak mu je odgovorio da su ih on i Marijanac bacili, jer im je Kojdić prethodno rekao: "Je*eš gaće, zna se da je čovjek imao gaće".

Navedeno je to u jednom od ranijih zapisnika sa saslušanja Kojdića, koji je on potvrdio kao istinit, nakon što mu ga je predočio postupajući tužilac Dalibor Vrećo.

Tokom današnjeg saslušanja u Osnovnom sudu Banja Luka, svjedok Kojdić se prvo nije mogao sjetiti toka razgovora, te tvrdio da "niko nije rekao da su gaće bačene".

Tek kada mu je predočen zapisnik sa saslušanja, u kojem je govorio bitno drugačije, Kojdić je istakao:

- Možda je tada sjećanje bilo svježije. Ne znam. Nisam ovdje došao da promijenim iskaz. Stojim iza izjave date tužilaštvu - rekao je svjedok Kojdić.

On je danas kazao i kako je "prvi put čuo da nema gaća nakon četiri mjeseca" od pronalaska tijela.

Na pitanje da li je on, na bilo koji način, sugerisao, naveo ili dao naredbu da se gaće bace, Kojdić je rekao da "nema ta ovlaštenja niti bi ga tehničari poslušali...".

- Jeste li ili niste? - upitala je sudija Radmila Medaković.

- Ne! - odgovorio je Kojdić.

Optužnica Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka Bošnjaka i Marijanca tereti da su 25. marta 2018. godine u prostoriji za sušenje predmeta banjalučke policije, u namjeri da spriječe dokazivanje krivičnog djela ubistvo Davida Dragičevića (21), njegove bokserice bacili u otpad, te time počinili krivično djelo - sprečavanje dokazivanje.

Dragičević je nestao u noći 17. na 18. mart 2018. godine, a njegovo beživotno tijelo je pronađeno 24. marta na ušću Crkvene u Vrbas kod tvrđave "Kastel" u Banjoj Luci.

Advokat Aleksandar Jokić, branilac optuženog Marijanca, u uvodnoj riječi je izdvojio tri bitna elementa bića krivičnog djela "koji se iz optužnice OJT Banja Luka ne vide jasno".

Istakao je da se u optužnici navodi "bacanje gaća u otpad", te problematizovao pitanja - da li je to neko vidio, snimio, da li su nađene u otpadu...

- Kada bismo riječi "bacili u otpad" zamijenili sa "bacili u Vrbas", ne bismo morali promijeniti nijedan dokaz - kazao je Jokić.

Naveo je i da se ne zna oblik učešća dvojice optuženih.

- U konkretnom slučaju saizvršilaštvo bi značilo da su zajedno, između sebe, nosili gaće i bacili ih u otpad - podvukao je Jokić.

Kao treće, istakao je da u trenutku kada su gaće nestale, nije bila otvorena istraga povodom ubistva.

- Tek dva mejseca kasnije se pokreće istraga za ubistvo. Kako je moguće da nestane dokaz za krivično djelo ubistvo, ako tada nije bilo tako kvalifikovano - poručio je branilac Jokić.