Bez bilo kakve rasprave članovi Zastupničkog doma državnog Parlamenta usvojili su jednoglasno izmjene Zakona o krivičnom postupku.

Ovim usvajanjem konačno su u oba doma usvojene izmjene ZKP-a u istovjetnom tekstu, čime su stvoreni preduvjeti za njihovo stupanje na snagu. Na taj način je provedena odluka Ustavnog suda BiH iz juna prošle godine kojom su određene odredbe ovog zakona proglašene neustavnim.

Osim ovih izmjena zastupnici su usvojili i dva sporazuma sa sa Saudijskim fondom za razvoj, kojim se osigurava novac za obnovu određenog broja bolnica u BiH, kao i za razvoj infrastrukture u sarajevskoj općini Stari Grad.