Prema navodima iz saopćenja, nakon izuzetno sadržajne prezentacije Prijedloga budžeta, Muzur je prezentirao najznačajnije kapitalne projekte čija bi realizacija trebalo da počne u narednoj kalendarskoj godini.

- Kapitalni projekti čiji početak realizacije je planiran za 2022. su historijski za općinu Ilidža, pa bi shodno tome i naredna godina trebala biti historijska za našu lokalnu zajednicu - ističe načelnik.

Budžet Općine za 2022. iznosi 38.120.000 KM.

Zadržane su stavke za socijalnu zaštitu, podršku boračkoj populaciji, podršku u oblasti sporta, kulture, obrazovanja, mladih i druge. Povećana su izdvajanja za kapitalne projekte, čime je više od 50 posto budžeta namijenjeno za kapitalne investicije, što ga čini razvojnim budžetom.

Budžet Općine Ilidža za 2022. godinu, uz prihvaćene amandmane, podržali su svi prisutni vijećnici, što jasno pokazuje da je zavrijedio podršku opredijeljenosti za razvoj općine.

Načelnik Muzur zahvalio je vijećnicama i naveo da je jednoglasna podrška veliko priznanje, ali i potvrda da je Općina Ilidža, realiziranim i planiranim aktivnostima izabrala pravi put za poboljšanje životnog ambijenta u toj lokalnoj zajednici.