U saopćenju za javnost ta dva udruženja podsjećaju da je 10. decembar Rezolucijom Generalne skupštine UN-a proglašen Danom ljudskih prava. Tom Rezolucijom se garantuju svim ljudima svijeta jednaka prava.

Budući da su devedesetih u Bosni i Hercegovini prekršena sva ljudska prava, a na osnovu toga Vijeće sigurnosti UN-a osnovalo Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) upravo s ciljem da kazni počinioce kršenja osnovnih ljudskih prava, MKSJ je uspio po prvi put u historiji da privede, a zatim i kazni naredbodavce najtežih krivičnih djela ratnog zločina, kršeći između ostalog i Konvenciju o ljudskim pravima.

- Međutim, i pored činjenice da su najodgovorniji kažnjeni za počinjena djela, oni su u Bosni i Hecegovini, kao i regiji i dalje heroji, njihova djela se veličaju, njihovi murali se posvećuju, njihov krvavi pir se nastavlja. Pozivamo sve zemlje članice UN da poštuju usvojene rezolucije - navodi se u saopćenju.