Po završetku intervencije površina koja je kopana nije dovedena u prvobitno stanje.

Umjesto da se na mjesto vrate ploče koje su tom prilikom uklonjene, rupa je zatrpana pijeskom iz koje nešto viri.

Uobičajeno je u Sarajevu, a ne izuzetak, da firme po završetku radova na ulicama, trgovima, ne vrate lokacije na kojima su radili, u prvobitno stanje.