- Javni poziv bi trebao da bude objavljen do 30. aprila, a uredba koju mi po zakonu moramo da donesemo će biti na Vladi u četvrtak. Ona je gotova, puštena na Vladu i nakon što se ona usvoji, ide raspisivanje javnog poziva. Svi kriteriji za privrednike su već ugrađeni u sam Program. Poziv će biti raspisan za dva mjeseca, odnosno za mart i april 2021. godine. Nakon toga ćemo, shodno osiguranim finansijskim sredstvima, nastaviti finansirati druge mjesece u 2021. Ukoliko budemo imali podršku i viših nivoa vlasti, ta sredstva će sigurno biti značajnija i moći ćemo značajnije da pomognemo same privrednike – istakao je Delić.

Očekuju veliki broj zahtjeva

Pomoć privrednim subjektima kojima je Vlada KS zbog epidemije koronavirusa zabranila rad, prema riječima ministra Delića, odvijat će se kroz dvije mjere. Prva se odnosi na finansiranje dijela cijele ili minimalne mjesečne neto plaće na nivou Federacije BiH, a druga obuhvata finansiranje pripadajućih doprinosa i poreza.

Kako je kazao ministar, zakonski rok za prijavu na poziv je 15 dana od njegovog objavljivanja.

- Nakon tih 15 dana, potrudit ćemo se da u roku od nekih 20 dana obradimo sve zahtjeve. Očekujemo veliki broj zahtjeva i u 20 dana ćemo donijeti konačnu listu privrednih subjekata koji su ostvarili prava. Nakon što je Vlada potvrdi, sredstva će u roku od nekoliko dana biti isplaćena privrednim subjektima – istakao je Delić.

Što se tiče same prijave, ministar je kazao da oni nisu imali dovoljno vremena da naprave online aplikaciju putem koje bi se privredni subjekti mogli prijavljivati na javni poziv i imati digitalnu opciju same prijave.

Adnan Delić, FOTO: Vlada KS

- Do tad moramo sve da radimo "offline", ali što se nas tiče, potrudili smo se da maskimalno izbjegnemo bespotrebnu administraciju, odnosno papirologiju, koja je u dosadašnjim javnim pozivima na neki način bila određena manjkavost i slabost. Svi privredni subjekti će biti dužni da popune jedan prijavni obrazac na kojem će otprilike biti sadržano sve ono što je nama potrebno da obradimo njihov predmet. Na osnovu tog prijavnog obrasca mi ćemo, shodno podacima koje dobijemo od Federalne porezne uprave i našim određenim kriterijima, usvojiti listu subjekata koji su ostavrili pravo i listu subjekata koji su po raznoj osnovi odbijeni. Naravno, to će sve raditi komisija koja će biti formirana pri Ministarstvu privrede KS. Nemamo problem da to sve bude javno kako bi svi procesi bili što transparentniji i kako bismo izbjegli sve eventualne nepravilnosti koje mogu da se jave – objasnio je.

Delić je dodao kako su se potrudili da naprave svu potrebnu infrastrukturu "da ovo bude jedan od najefikasnijih poziva koje je provela bilo koja vlast na nivou države BiH".

- Mi smo kanton koji je osigurao najveća sredstva za pomoć privredi u kontekstu ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica pandemije. Nadamo se da nećemo imati prepreka na tom putu i da će ovo sve proteći u najboljem svjetlu i na najbolji mogući način – zaključio je ministar.

Ko se može prijaviti

Skupština KS donijela je Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u KS kojim je, između ostalog, propisana zakonska infrastruktura za finansiranje cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plaće na nivou FBiH za mjesece u 2021. godini za djelatnosti kojima je rad znatno otežan zbog posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusa, u skladu sa obezbijeđenim sredstvima. Osim toga, propisana je i mogućnost finansiranja pripadajućih poreza i doprinosa na minimalnu mjesečnu neto plaću na nivou FBiH subjektima kojima Vlada KS svojom odlukom zabrani obavljanje djelatnosti, za period trajanja ove zabrane.

Zakonom je propisano da Vlada KS donosi Izmjene i dopune Programa kratkoročnih i srednjoročnih mjera od značaja za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica na privredu u KS izazvanih koronavirusom, kojim se programira struktura implementacije predmetnih finansiranja, kao i da donosi Uredbu kojom se uređuje postupak finansiranja cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plaće za mjesece u 2021. godini u skladu sa raspoloživim sredstvima.

Na subvencije imaju pravo poslovni subjekti sa sjedištem u KS, s tim da ovo pravo ne mogu ostvariti za poslovne jednice u svom sastavu koje se nalaze izvan područja KS, zatim poslovni subjekti sa sjedištem izvan KS na području FBiH, koji u svom sastavu imaju poslovne jedinice koje se nalaze na području KS, a ovo pravo mogu ostvariti samo za te poslovne jednice. Osim njih, pravo na pomoć imaju i poslovni subjekti - fizička lica sa sjedištem na području KS koja samostalno obavljaju registrovanu poslovnu djelatnost kao osnovno ili dodatno zanimanje, a porez na dohodak plaćaju u paušalno utvrđenom iznosu, te navedeni poslovni subjekti sa statusom startupa - osnovani/registrovani nakon 1. decembra 2019. godine, poslovni subjekti kojima je odlukom Vlade KS zabranjeno obavljanje djelatnosti, s čime stječu osnovni uslov za mogućnost finansiranja pripadajućih poreza i doprinosa na minimalnu mjesečnu neto plaću na nivou FBiH.

U ovom programskom dokumentu, u odnosu na prošlu godinu, propisani određeni uslovi sa izvjesnom relaksacijom, kao što su: nivo zaposlenosti od 70 posto je smanjen na 2/3, kod subjekata sa dva zaposlenika nivo zaposlenosti je 1/2, kod subjekata sa pravom na pripadajuće poreze i doprinose nivo zaposlenosti je 1/2, a start up subjekti osnovani nakon 1. decembra 2019. godine nisu obavezni ispuniti uslove koji se odnose na pad prometa i nivo zaposlenosti.