Ona je oglašena krivom što je, kao službeno lice u institucijama Bosne i Hercegovine, u periodu od januara 2010. do kraja 2019. godine, s ciljem da sebi pribavi protupravnu imovinsku korist podnosila lažne obračune, odnosno lažne naloge za isplate.

- Na taj način je dovela u zabludu ovlaštene osobe da izvrše nezakonite isplate, pribavivši tako za sebe protupravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 34.440 eura, u protuvrijednosti od 67.358,79 KM. Za ovaj iznos je oštećena Regulatorna agencija za komunikacije BiH, ujedno i budžet BiH - naveli su iz Suda BiH.

Istom presudom se spomenuta nezakonita korist oduzima od optužene.

Protiv ove presude dozvoljena je žalba vijeću Apelacionog odjeljenja Suda BiH u roku od 15 dana od prijema pismenog otpravka.