Seid Omerović, magistar ekonomije, je iz Maglaja i profesor je ekonomske grupe predmeta u Mješovitoj srednjoj školi Maglaj. Omerović je biran na preostali mandatni period od dvije godine.

Delegati Skupštine razmatrali su i prijedloge za opoziv Jasmina Meškovića s pozicije predsjednika Saveza i predsjednika Upravnog odbora Saveza, predložene od predsjednika Skupštine Saveza, te od Saveza udruženja logoraša Tuzlanskog kantona. Skupština je, nakon detaljne analize razloga za opoziv obrazloženih u prijedlozima, jednoglasno prihvatila prijedlog za opoziv, saopćeno je iz Saveza logoraša u BiH.

Sjednici koja je organizirana i održana u potpunosti u skladu s važećim naredbama i preporukama nadležnih organa i tijela u vezi sa pandemijom Covid-19, prisustvovali su predstavnici organizacija članica Saveza sa prostora cijele BiH, navodi se.

Pored usvajanja Izvještaja o radu i Finansijskog izvještaja za 2019. godinu, te Programa rada i Finansijskog plana za 2020. godinu, Skupština je razmatrala i neopozive ostavke dijela članova organa Saveza (Upravni i Nadzorni odbor), te ih je prihvatila, a na njihovo mjesto birala nove članove. Za novog predsjednika Skupštine Saveza logoraša u BiH delegati su jednoglasno izabrali Mehmeda Begića iz Ključa, dok je na poziciju zamjenika predsjednika Skupštine izabran Almin Dželilović iz Sarajeva.