VEZANI TEKST - Košarac u Beogradu dogovorio konferenciju o Otvorenom Balkanu u Sarajevu

Nakon ovog susreta Košarac je najavio da će u narednih mjesec dana inicirati održavanje konferencije o Otvorenom Balkanu u Sarajevu.

Međutim, sa njegovom inicijativom mnogi se ne slažu, pa je reagirao i Mirsad Jašarspahić, potpredsjednik Privredne komore FBiH.

- Privredna komore FBiH uvijek insistira na iskorišćenju svih protokola na kojima insistira CEFTA sporazum i prema našim istraživanjima to nije dovoljno iskorišteno zbog toga što neke zemlje u našem okruženju prave barijere koje se kose sa pravilima CEFTA-e. Dakle, imamo sasvim dovoljan broj protokola i alata kroz CEFTA-u da bi se poboljšala vanjskotrgovinska razmjena u zemljama regiona. Tako da priča o Otvorenom Balkanu nije potrebna BiH, dok se ne iskoriste svi mehanizmi CEFTA-e. Tim prije jer znamo da je zagovornik Otvorenog Balkana, Srbija koja pravi i najveći broj barijera u CEFTA-i - ističe Jašarspahić.

Komorski sistem u BiH čini i Vanjskotrgovinska komora i privredne komore FBiH i RS-a i Privredna komora Distrikta Brčko. Dakle, nas nije niko kontaktirao da damo svoje mišljenje i to su saznali iz medija, dodaje potpredsjednik Privredne komore FBiH.