Iako je na početku rasprave kazao da nema šta skrivati i da njegova vlada ne izvodi pritiske, te da bi najbolji način da se to vidi bilo da se posjeti Sloveniju kako bi se vidjelo da su mediji protiv njegove vlade jer ih kontroliše opoziciona ljevica, Janša se isključio iz video veze.

Radilo se o raspravi skupine Evropskog parlamenta za poštivanje demokracije, vladavine prava i temeljnih prava.

Janša se isključio nakon što je predsjedavajuća, nizozemska zastupnica Sophie in't Veld, odbila tokom telekonferencije prikazati video koji joj je on poslao, želeći dokazati da nisu tačne ocjene kako njegova vlada napada novinare i izvodi pritiske na javne medije, poput RTV Slovenija i nacionalne agencije STA.

Ona nije dopustila prikazivanje desetominutnog video materijala tvrdeći da je materijal poslan samo nekoliko sati prije sastanka i da je važna usmena rasprava o meritumu stvari.

U raspravi koja je trajala više od tri sata učestvovali su medijski radnici i novinari iz Slovenije koji o pritisku na medije imaju različita iskustva, pa su neki bili na Janšinoj strani a neki su ocijenili da vlada otvoreno guši medije.