- Na sastanku je odlučeno da se ide u pravcu zatvaranja migrantskih kampova Bira i Miral, te se izbjegne svaki vid nekontrolisanog priliva migranata na područje kantona - kazao je nakon sastanka premijer USK Mustafa Ružnić.

- Imali smo sjednicu Predsjedništva BiH gdje je jednim konsenzusom jasno donesen određeni set zaključaka koji se tiče migracija, prije svega jačanje istočne granice, kontrola priliva migranata i njihovo kretanje kroz BiH. I ono što je najbitnije za područje USK, a to je njihovo izmještanje iz samih centara općina i gradova izvan naseljenih područja, te osiguranje finansijskog seta za pomoć upravljanja migracijama - kazao je on. 

Podsjetio je da je u ponedjeljak održan radni sastanak predstavnika vlasti USK, predstavnika službi unutar Ministarstva sigurnosti BiH i predstavnika međunarodnih organizacija, na poziv ministra sigurnosti Selme Cikotića.

- I na tom radnom sastanku donesen je određeni set zaključaka. Prvi jeste da Vlada USK, odnosno Općina Velika kladuša, Grad Bihać, zajedno sa Ministarstvom sigurnosti i predstavnicima međunarodnih organizacija ide u pravcu jačanja smještajnog kapaciteta Lipe i smanjenje migranata u Biri i Miralu, a što ide u pravcu zatvaranja Bire i Mirala. Drugi nama jako značajan zaključak je taj da nema novog prijema i registracije migranata u centre Bira i Miral - pojasnio je.

Kazao je da je Operativna grupa danas donijela set mjera koje će se provoditi na prostoru USK.

- Sve mjere koje su donesene na prethodnoj Operativnoj grupi ostaju na snazi. Pojačavaju se u pravcu da se zadužuje Uprava policije da pojača prisustvo policijskih službenika, posebno na ulazima u USK u mjestima Otoka i Velečevo, da se ni na koji način ne smije ugroziti sigurnost građana zbog koncentracije migranata - istakao je.

Ružnić je kazao da se zabranjuje prodaja karata migrantima za unutrašnji prijevoz.

- Na zahtjev prijevoznika, dozvoljava se prodaja karata za druga područja BiH - dodao je.