U izvještaju se navodi da je programom utroška sredstva za 2019. godinu koji je NiP dostavio uz dodatnu finansijsku dokumentaciju za 2019. godinu, stranka predvidjela ukupne rashode u iznosu od 250.000 KM.

- U poslovnim knjigama i finansijskom izvještaju, koji je podnijela Centralnoj izbornoj komisiji BiH politička stranka je iskazala ukupne troškove u iznosu od 246.129,33 KM – navodi se u izvještaju.

Revizijom finansijskog izvještaja i finansijske dokumentacije, utvrđeno je da je NiP sredstva u iznosu 28.090,53 KM utrošio mimo svog programa utroška sredstava za 2019. godinu.

Stranka je, između ostalog, planirala troškove zakupa putničkih vozila u iznosu od 15.000 KM, a u poslovnim knjigama i finansijskom izvještaju je prijavila troškove zakupnine ostvarene u 2018. godini u iznosu od 8.880 KM i troškove zakupnine za 2019. godinu u iznosu od 13.320 KM, što je za 7.200,00 KM više od planiranog iznosa.

- Politička stranka je ostvarila troškove u iznosu od 15.575,67 KM, koje nije predvidjela svojim programom utroška, a to su: troškovi ostalih zakupnina u iznosu od 5.528,00 KM, troškovi mobilnog telefona u iznosu od 1.880,88 KM, troškovi fiksnog telefona u iznosu od 2.468,62 KM, troškovi poštarine i internet usluga u iznosu od 296,42 KM, troškovi osiguranja u iznosu od 3.201,75 KM i troškovi stipendija u iznosu od 2.200,00 KM – naveli su revizori.

Stranka je, kako se dodaje u izvještaju, izvršila ulaganja u tuđa sredstva u iznosu od 35.498,63 KM, koja je svojim programom utroška sredstava predvidjela kao ostale troškove u iznosu od 32.000 KM.

Kako se navodi u izvještaju, NiP je u poslovnim knjigama iskazao troškove građevinskih radova u iznosu od 35.498,63 KM, a u finansijskom izvještaju, koji je podnesen Centralnoj izbornoj komisiji BiH, prijavljeni su kao ulaganja u tuđa sredstva u istom iznosu i to kao trošak 2019. godine.

- Ovakav način evidentiranja navedenog poslovnog događaja nije svojstven računovodstvenim propisima – istakli su revizori.

NiP se, kako je navedeno, očitovao na Preliminarni izvještaj o reviziji godišnjeg finansijskog izvještaja za 2019. godinu.

- Uz očitovanje politička stranka je dostavila kopije izjava, potpisanih od strane svih zakupodavaca poslovnih prostora, u kojima je navedeno da je postignut usmeni dogovor o investicionim radovima, odnosno da politička stranka kao zakupoprimac ima pravo da renovira, adaptira i prilagodi prostor svojim potrebama, s tim da prilikom primopredaje prostora zakupodavcu stranka o svom trošku prostor vrati u prvobitno stanje – navodi se u izvještaju Služba za reviziju finansiranja političkih stranaka.