Aplikacija je multimedijalna i u njoj je dostupan prilagođeni video i tekstualni materijal Centralne izborne komisije BiH.

Članovi biračkih odbora i njihovi zamjenici korištenjem aplikacije mogu na jednostavan i brz način doći do svih detalja vezanih za rad biračkih odbora.

Cilj je povećati znanja članova biračkih odbora i njihovih zamjenika o njihovim pravima i obavezama na biračkom mjestu. To se postiglo i stvaranjem interaktivne elektronske aplikacije koja se može koristiti na mobilnom telefonu ili tabletu.

Projekat izrade i aktiviranja aplikacije e-birackiodbor je implementiralo Udruženje izbornih zvaničnika u BiH u sklopu Democracy Commission Small Grant – OPA.

Aplikacija je dostupna na: https://ebirackiodbor.cik.ba kao i na: https://play.google.com/stor/apps/details?id=com.eBirackiOdbor&hl=en&gl=US, saopćeno je iz CIK-a BiH.