Ugovor je potpisao Elmedin Voloder, direktor JP Autoceste FBiH i Onur Baskaner, ovlašteni predstavnik u ime konzorcija Yuksel Proje - PPG - Design QC - Integra – Trasa.

Na dionici autoceste Mostar sjever – Mostar jug dužine 14,2 kilometra predviđena je izgradnja petlje Mostar sjever sa bočnim naplatnim mjestom, pet tunela ukupne dužine oko šest kilometara i deset vijadukata/mostova ukupne dužine oko dva kilometra. Dužina otvorene trase je oko šest kilometara.

Vrijednost Ugovora iznosi 7.209.615.30 eura bez PDV-a, a finansiranje će se vršiti u okviru sredstava Evropske banke za obnovu i razvoj. Procijenjena vrijednost izvođenja radova ove dionice je 350 miliona eura.  

Rok za predaju projektne dokumentacije je devet mjeseci, što uključuje i reviziju projekta.  Rok za izradu idejnog projekta je tri mjeseca, šest mjeseci za izradu predmjera radova, a devet mjeseci za predaju kompletne dokumetacija, a sve od dana potpisa ugovora. Bitno je naglasiti da je u toku i poziv za pretkvalifikaciju izvođača radova za izgradnju autoceste na Koridoru 5C, dionica Mostar sjever – Mostar jug. Poziv će biti otvoren do sredine oktobra, nakon čega će se pristupiti evaluaciji i izboru uže liste pretkvalifikovanih ponuđača. 

Početak izvođenja radova na dionici Mostar sjever – Mostar jug je planiran sredinom 2023. godine, a rok za završetak je tri godine.

Uprava JP Autoceste FBiH poduzima sve aktivnosti kako bi tokom 2023. godine počela izgradnja autoceste od petlje Mostar sjever do Bune čime će u izgradnji biti blizu 30 novih kilometara autoceste kroz Hercegovinu. Izgradnjom dionice Mostar sjever - Mostar jug ostvarit će se puna prometna funkcionalnost autoceste kroz Hercegovinu od Mostara sjever pa sve do graničnog prijelaza Bijača, saopćemo je iz JP Autoceste FBiH.