Cilj Starlinka je maksimalna pokrivenost cijele zemaljske kugle brzim internetom.

Svjetla koja se miču na nebu zapravo su grupa satelita koje je kompanija Elona Muska SpaceX lansirala u orbitu u sklopu projekta Starlink. Taj projekt zaobilazi potrebu izgradnje infrastrukture poput kablova i stubova, kako bi internetske usluge postale dostupne na udaljenim područjima.

Starlinkovi sateliti postavljeni su u nisku orbitu oko Zemlje. Potreban je velik broj satelita kako bi se osigurala potpuna pokrivenost svijeta.

 Od 2019. godine do danas je lansirano preko pet hiljada satelita.