Ovom odlukom su u Koordinacijski odbor imenovani novi članovi, i to Gordana Blagojević iz Ministarstva unutrašnjih poslova RS-a i Slavka Tunjić iz Policije Brčko distrikta BiH, te sekretarica Arijana Obradović iz Ministarstva sigurnosti BiH.

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Koordinacijskog odbora za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja u BiH donesena je zato što je došlo je do promjene u institucijama i policijskim agencijama u vezi sa službenicima koji ih predstavljaju, te su zatražili promjenu svojih predstavnika u Koordinacijskom odboru.

U skladu s tim zahtjevima izvršene su izmjene, te se nakon ovih izmjena očekuje da Koordinacijski odbor ima punu operativnost.

Nadležnost Koordinacijskog odbora je praćenje provedbe Strategije za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja i Akcijskog plana za period 2021. - 2024. godine, koordinacija i iniciranje aktivnosti s nadležnim tijelima u BiH, te aktivnosti na pripremi revidirane strategije i akcijskog plana.

Koordinacijski odbor za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja u BiH ima obvezu jednom godišnje izvještavati Vijeće ministara BiH o realizaciji ciljeva iz Strategije za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja i Akcijskog plana.

Vijeće ministara BiH, na Prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa BiH, donijelo je Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Komiteta za upravljanje zračnim prostorom Bosne i Hercegovine.

Ovom odlukom se u sastav Komiteta imenuju novi predstavnici Ministarstva obrane BiH, Vladimir Grujić i Edin Čizmić, saopćilo je Vijeće ministara BiH.