Nakon uočenih poteškoća s kojima se Odbor za dodjelu Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva susretao u procesu primjene Odluke o uvjetima i načinu dodjele ove nagrade predložena su određena rješenja te potreba donošenja nove odluke.

Gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić je istakla da političke stranke neće moći biti predlagači kandidata za nagradu.

- Gradsko vijeće je usvojilo novu Odluku o uvjetima i načinu dodjele Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva. Izbor laureata će biti proveden javnim glasanjem - napisala je Karić.