Muzej u egzilu je platforma usmjerena ka promociji bosanskohercegovačkog dizajna u modernom dobu, tačnije od vremena Austrougarske uprave do danas. Sama ideja nastala je 2009. godine. Od tada do danas autor je uspio oformiti kolekciju - jezgro zbirke, koja danas broji preko 3000 eksponata; objaviti knjigu pod nazivom Muzej u egzilu-Bosna i Hercegovina u modernom dobu (na našem i na engleskom jeziku), koja predstavlja sve najvažnije segmente zbirke, te organizirati nekoliko izložbi u Sarajevu, Bugojnu i Kranju (Slovenija).

U saradnji sa Zavičajnim muzejom iz Travnika pripremio je i objavio knjigu Crtež u bosanskohercegovačkom dizajnu-bosanko izdanje, te elektronsko izdanje knjige na engleskom jeziku u izdanju izdavačke kuće Buybook iz Sarajeva 2017. godine.

Ova knjiga pravi pregled autora iz Bosne i Hercegovine, kao i autora iz inostranstva, koji su radili na projektima koji su dolazili iz Bosne i Hercegovine. Ovaj izbor prati vremenski period od 1900. (Paviljon Bosne i Hercegovine na Svjetskoj izložbi u Parizu) do 2015. godine.

Među autorima zastupljenim u ovoj knjizi su Alphons Mucha, Norbert i Walter  Neugebauer, Ismet Mujezinović, Pablo Picasso, Mersad Berber, Abdulah Kozić, Mirko Ilić, Zlatko Ugljen, Ismar Mujezinović, Mirsad Konstantinović, Aleksandra Nina Knežević i Omer Halilhodžić.

Asim Đelilović je autor brojnih knjiga, projekata i izložbi kako u Bosni i Hercegovini i regiji, tako i u drugim evropskim zemljama.