Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izglasao je na vanrednoj sjednici, na inicijativu više udruženja žrtava rata, Rezoluciju povodom presude MKSJ Radovanu Karadžiću. 

Ovom rezolucijom,Zastupnički dom poziva zastupnike i delegate u oba doma Parlamentarne skupštine BiH da usvoje zakon o zabrani negiranja genocida, holokausta i drugih zločina te slavljenje zločina i zločinaca. 

Poziva i ostala parlamentarna tijela na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou da donesu rezolucije kojima će potvrditi stavove iz rezolucija Evropskog parlamenta, a vlasti Republike Srpske da ukinu odluku o davanju imena Radovana Karadžića Studentskom domu na Palama.

Narodnu skupštinu RS-a je Zastupnički dom pozvao da ukine odluku o dodjeli odlikovanja za Karadžića i druge osobe osuđene za genocid i ratne zločine. 

Zastupnički dom Parlamenta FBiH nalaže predsjedavajućem Elviru Karajbiću da izglasanu rezoluciju proslijedi Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, Narodnoj skupštini  RS-a i drugim parlamentarnim odnosno skupštinskim nivoima. 

U preambuli Rezolucije stoji da se ona donosi uzimajući u obzir zahtjev 12 udruženja žrtava, rezolucije Evropskog parlamenta od 7. jula 2005. godine, 15. januara 2009. godine i 9. jula 2015. godine, Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i Bosne i Hercegovine od 16. juna 2008., rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 827 od 25. maja 1993., 1551 od 9. jula 2004. i 1575 od 22. novembra 2004. godine.

Nakon izglasavanja Rezlucije, vanredna sjednica Zastupničkog doma je oknčana, a potom započela naredna o stanju sugurnosti u FBiH povodom najava iz Republike Srpske o formiranju rezervnog sastava policije.