Iznos od 144.767 KM odobren je za projekat "Izvođenje preventivnih arheoloških istraživanja i zaštita arheoloških lokaliteta". Od toga je za nabavku opreme namijenjeno 27.800 KM, a za ugovorene i druge posebne usluge 116.967 KM.

U obrazloženju Federalnog ministarstva kulture i sporta je navedeno da je u martu 2017. godine zaključen Okvirni sporazum o preventivnom arheološkom istraživanju i zaštiti arheoloških lokaliteta i spomenika kulture na trasi autoputa Koridor Vc, između JP Autoceste Federacije BiH i Federalnog ministarstva kulture i sporta, u čijem sastavu je i Zavod za zaštitu spomenika.

Sporazumom Federalno ministarstvo, odnosno Zavod za zaštitu spomenika, angažiran je za izvođenje preventivnih i zaštitnih arheoloških istraživanja na trasi autoputa Koridor Vc.

Ovaj novac potreban je za nabavku opreme i provedbu postupka za zaštitna arheološka istraživanja na Koridoru Vc, za poddionicu Putnikovo Brdo - Medakovo.

Za realiziranje ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo kulture i sporta i Federalno ministarstvo finansija, svako u okviru svoje nadležnosti.