U prostorijama Općine Centar, u srijedu 26. juna 2019. godine načelnik dr. Nedžad Ajnadžić i izvršni direktor za razvoj i marketing Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Sarajevogas Nusret Palavra potpisali su ugovor o realizaciji projekta izgradnje distributivne gasne mreže i priključaka do izlaza iz putnog pojasa u naseljima Kromolj, Slatina, Poljine i Šip.

Za realizaciju ovog projekta Općina Centar je iz ovogodišnjeg budžeta izdvojila 170.000 maraka.

Pomenutim ugovorom definisana su prava i obaveze potpisnika, te način i uslovi realizacije projekta. Podsjećamo da je u prošloj godini okončana realizacija treće faze projekta izgradnje distributivne gasne mreže u naseljima Kromolj i Poljine čija je vrijednost iznosila 406.230 KM, a sredstva je obezbijedila Općina Centar u svom budžetu.

Prilikom potpisivanja ugovora Palavra je objasnio tehničke detalje samog projekta i izrazio zahvalnost Općini Centar na ukazanom povjerenju.

- Danas smo potpisali ugovor sa Općinom Centar o realizaciji četvrte faze izgradnje distributivne mreže u naseljima Kromolj, Slatina, Poljine i Šip. Ova faza podrazumijeva izgradnju dijela distributivne mreže u Ulici Svetozara Ćorovića, te dijela distributivne gasne mreže u okviru sanacije i rekonstrukcije saobraćajne infrastrukture od kružnog toka kod bolnice Jagomir, za koji je u toku izrada idejnog projekta, te izgradnju dijela distributivne mreže u naselju Šip. U ovoj fazi se stvaraju uslovi za proširenje gasne mreže naselja Nahorevo, koje će se u sljedećim fazama realizacije povezati sa izgrađenim gasovodima. Početak radova očekujemo u augustu - pojasnio je Palavra.

Načelnik Ajnadžić je izrazio nadu da će firma Sarajevogas kvalitetno obaviti svoj dio posla, kao i do sada, na zadovoljstvo naših građana.

- Realizacija ovog projekta je od velikog značaja i za Sarajevogas, ali prije svega za stanovnike pomenutih naselja. Na ovome se nećemo zaustaviti, a u narednom periodu planiramo nastaviti širiti gasnu infrastrukturu. Očekujemo da će realizacijom projekta stanovnici ovih naselja biti zadovoljni. Imajući u vidu zajedničku misiju, a to je poboljšanje kvaliteta zraka, te stimulisanje građana da koriste prirodni gas kao okolinski najprihvatljiviji energent, nadam se da će biti nastavljena akcija priključivanja na gasnu mrežu za jednu konvertibilnu marku - naglasio je Ajnadžić, saopćeno je iz Općine Centar Sarajevo.