Procijenjena vrijednost radova je 123.268.860 maraka bez PDV-a, odnosno 144.224.566 maraka sa PDV-om. Radovi će se finanansirati osiguranim sredstvima Vlade FBiH i iz vlastitih sredstava JP Autoceste FBiH. Trajanje ugovora je 30 mjeseci. Rok za prijem ponuda je 19. oktobar 2023. godine, saopćeno je iz Autocesta FBiH.

Radovi obuhvaćeni ovom nabavkom obuhvataju probijanje i izgradnju primarne podgrade i ugrađivanje sekundarne obloge što predstavlja kompletiranje objekta (sigurnosnih značajki i svih građevinskih radova na osiguravanju stabilnosti tunela).

Dodatno, ugovorom je predviđena izrada projektne dokumentacije za završnu fazu izgradnje tunela Hranjen koja uključuje projekte saobraćajne signalizacije i opreme te glavni projekat instalacija tunela, sve u skladu sa specifikacijom.

Podsjećamo, na dionici brze ceste Prača - Goražde radovi se odvijaju na probijanju i ugradnji sekundarne obloge tunela Hranjen, te je zaključno sa julom 2023. godine ukupno probijeno više od 50 posto tunela.

Na južnom gradilištu nastavljeno je probijanje tunela i izrada primarne podgrade, dok je oplata za izradu sekundarne obloge montirana te je započelo betoniranje, dok se na sjevernom gradilištu tunela Hranjen izvode radovi na reprofilaciji glavne tunelske cijevi, izradi hidroizolacije i sekundarne obloge tunela. Završeni su svi radovi na odvodnji podzemnih tokova.

Trenutni ugovor na izgradnji tunela Hranjen sa izvođačem radova Euro-Asfalt Sarajevo potpisan je na period od godinu dana sa datumom isteka 26. septembra 2023. godine.

Kako bi se radovi na izgradnji tunela Hranjen odvijali u kontinuitetu, JP Autoceste je 15. augusta 2023. godine, prema članu 24. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, pokrenulo pregovarački postupak sa izvođačem radova o nastavku radova na tunelu u iznosu od 20 posto od trenutno aktivnog ugovora, odnosno 6.731.140 maraka bez PDV-a.