Centralna izborna komisija BiH podsjeća da je rok za prijavu birača za glasanje izvan BiH na Lokalnim izborima 2020. godine za Grad Mostar do 06.10.2020. godine do ponoći.

Pored navedenog, Centralna izborna komisija BiH danas je u skladu sa Uputstvom o postupku žrijebanja političkih subjekata za utvrđivanje redoslijeda na glasačkom listiću usvojila i Odluku o određivanju redoslijeda političkih subjekata na glasačkom listiću za Lokalne izbore 2020. godine, a nakon što je jučer, 03.09.2020. godine provedeno žrijebanje. Navedena odluka kao i zapisnik sa žrijebanja danas će biti dostupni javnosti na web stranici Centralne izborne komisije BiH, www.izbori.ba .