Kako Fena saznaje u VSTV-u BiH, u dnevni red zasjedanja  naknadno je uvrštena i tačka koja se odnosi na izbor potpredsjednika ovog regulatornog tijela.

Radi se o poziciji koja je ostala upražnjena nakon što je članica tog tijela Biljana Simeunović podnijela ostavku na funkciju potpredsjednice na sjednici održanoj 6. septembra.

Kako je planirano, na sjednici će biti razmatrane i informacije o dinamici suđenja u složenim predmetima organizovanog kriminala koji su ušli u dvogodišnje planove rješavanja za prvi i drugi kvartal 2023. godine, kao i tačka koja se odnosi na realizaciju planova rješavanja predmeta za prvo polugodište 2023. godine.

Također, članovi VSTV-a bi se trebali očitovati o Polugodišnjem izvještaja Ureda disciplinskog tužioca- UDT-a, te o Polugodišnjem izvještaju o radu sudova i tužilaštava 2023. godine.

Na dnevnom redu je i Molba za podršku VSTV-a BiH istraživanju krivičnih presuda u predmetima rodno zasnovanog nasilja Univerziteta u Sarajevu.

VSTVBiH će se očitovati i u vezi s prijedlogom Stalne komisije za provođenje testnih procedura, strukturiranog razgovora i unapređenje postupka imenovanja, za realizaciju zaključaka sa Okruglog stola održanog u junu o.g.

Prema ustaljenoj praksi, drugog dana zasjedanja, bit će imenovani nositelji pravosidnih funkcija u BiH, te donesen određeni broj odluka o produženju i prestanku mandata.