Zukić, koji je predsjednik OO SDA Novi Travnik, dobio je podršku većine vijećnika SDA, SBB, SBIH, HDZ, HSS, HSP i jedog vijećnika NIP-a.

Imao je ukupno 20 glasova.

Izostali su glasovi SDP-a i preostala dva vijećnika NIP-a.

A za zamjenika predsjedavajućeg izabran je Senad Đaja sa 19 glasova.