U prvi mah smo se i mi zapitali o čemu se uopće radi, a onda smo iščitali famozno Rješenje ovog ministarstva na čijem je čelu bila NiP-ova Ivana Prvulović. Dan pred istek njenog mandata napisano je i ovo Rješenje.

Ministarstvo u svom Rješenju konstatuje kako je ono odlučilo u skladu sa Zakonom, iako se iz samog rješenja vidi da pristup informacijama nije odobren, odnosno dostavljen odgovor na najobičniji novinarski upit, u skladu s tim zakonom. Odgovor je dostavljen nakon više od tri mjeseca od dana kada im je novinarka Faktora poslala pitanja. Zakonski rok da Ministarstvo odgovori bio je 15 dana. Osim toga, nije bilo potrebe uopće za donošenjem bilo kakvih rješenja i za kompliciranim procedurama. Novinarka je tražila najobičniju izjavu ili pojašnjenje od nadležnih u ministarstvu.

Naime, pitali smo 13. decembra 2022. godine, kako se i u Rješenju navodi, šta se dešava sa naknadama porodiljama jer su se mnoge tada žalile da ne dobijaju iznos kako je Vlada KS obećala, a neke su se žalile i da uplata nema nikako. Ministarstvo je odgovorilo 23. marta 2023. godine, pa je Faktor to putem pošte zaprimio jutros. Nakon toliko vremena dobijene informacije su bezvrijedne. 

Ovo je samo jedan od primjera, ilustracija, kako je Vlada KS koju je predvodio Edin Forto, zapravo sve vrijeme obmanjivala javnost tvrdeći da rade transparentno, da blagovremeno i tačno informiraju građane. Veliki broj novinarskih pitanja svakodnevno ostane bez odgovora, a neki ministri iz te Fortine vlade, koji su obnovili mandat i u ovoj Nihada Uka, zabranili su da se pojedinim medijima odgovara na bilo kakva pitanja. Pojedinim službenicima za odnose s javnošću je zabranjeno da komuniciraju s našim novinarima, kako iz ministarstava, tako i nekim službenicima u javnim ustanovama, kao da se radi o privatnim firmama.

Ministri ne trpe kritike na svoj rad, pa se svete tako što novinarima pokušavaju otežati njihov rad.