Naime, prema Ustavu FBiH, od šest funkcija - premijer, predsjedavajući Zastupničkog i Doma naroda FBiH, predsjednik Vrhovnog suda FBiH i glavni federalni tužilac, najviše dvije mogu popuniti osobe iz reda jednog konstitutivnog naroda.

Zbog toga su da bi otklonili eventualne nedoumice u VSTV-u prolongirali izbor tužioca za 60 dana i zatražili mišljenje Ustavnog suda FBiH i OHR-a. 

- Imamo jednu neuobičajenu situaciju i zbog toga što nismo sigurni kako da postupimo u ovakvim okolnostima gdje postoji blokada formiranja izvršne vlasti u Federaciji već dvije godine, sad imamo situaciju takvu kakvu imamo. Zbog toga smo pokrenuli ovu proceduru, nakon što je Ustavni sud FBiH imenovao svog predsjednika, koji je u istoj kvoti sa predsjednikom Vrhovnog suda i glavnim federalnim tužiocem - kazao je Tegeltija.

Prethodno je, podsjetimo, saopćeno da je prvi na listi tužilac Munib Halilović sa 132,8 bodova, drugi je Dubravko Čampara sa 132,1 bodom i treći je Saša Sarajlić sa 123,6 bodova.

- Ako smo već čekali dvije godine, onda možemo i ovih 60 dana, na kraju i oni će imati dva mjeseca da izaberu eventualno predsjednika Vlade FBiH i urade sve što je u opisu njihovih ovlaštenja, a mi ćemo dobiti mišljenja, koja nas ne obavezuju, ali mi ćemo ih dobiti, nadamo se njihove stavove jer nije zgoreg ih imati u ovakvoj ustavno neuobičajenoj situaciji - kazao je on.

Dodao je da je proces imenovanja sad u završnoj fazi kada bi kandidati trebalo da predstave svoj program rada na sjednici VSTV-a, te da su prije toga željeli dobiti mišljenje Ustavnog suda i OHR-a.

Na novinarski upit ko od trojice kanditata po ovim kriterijima ispunjava, odnosno ne ispunjava uvjete, Tegeltija je kazao da se može opredijeliti samo o tome ko ne ispunjava uvjete prema broju bodova.

- To je kandidat koji je treći sa liste, koji ne prelazi granicu od 125 čini mi se bodova da bi bio izabran na funkciju glavnog federalnog tužioca. To je uvaženi tužilac Saša Sarajlić, on nije ostvario taj broj bodova i ne može ni biti izabran ni u kakvoj situaciji, bez obzira na bilo kakva ustavna ograničenja s obzirom na naše bodovne skale i ono što mi smatramo potrebnim nivoom kompetencija koji se izražava kroz bodove da bi neko bio izabran na tako bitne funkcije. U pogledu ovog drugog elementa, ustavnog, zastupljenosti, mi smo zaista, upravo zato što ni sami u ovom trenutku nismo sigurni kako ćemo postupiti, odlučili da napravimo još jedan taj dodatni korak, obratimo se Ustavnom sudu FBiH, koji ima nadležnost za tumačenje Ustava Federacije, da vidimo šta i oni misle o ovom pitanju, eventualno šta misli OHR, tako da ćemo nakon dva mjeseca, vjerujem, imati jasniju situaciju - kazao je Tegeltija.

Konkurs za glavnog federalnog tužioca zatvoren je 1. septembra, a na tu poziciju se tada prijavilo šest kandidata, među kojima i Oleg Čavka i Miroslav Marković, ali i Tihomir Jurko, za kojeg se govorilo da ima najveće šanse. U međuvremenu, Marković je otišao u penziju, dok je Jurko početkom ovog mjeseca povukao svoju kandidaturu.

Nakon raspisivanja konkursa, zaključeno je da će se sa procedurom izbora glavnog tužioca sačekati do izbora zakonodavne i izvršne vlasti. Međutim, u međuvremenu je došlo do izbora predsjedavajućeg Doma naroda FBiH i predsjednika Ustavnog suda FBiH, obojica iz reda hrvatskog naroda.

S obzirom na to da na poziciju glavnog tužioca, u skladu sa odredbama Ustava, ne može biti imenovan pripadnik iz reda hrvatskog naroda, vršilac dužnosti glavnog tužioca je povukao svoju kandidaturu jer bi njegovo dalje učešće bilo protivustavno i kosilo bi se sa pravilima integriteta.

Imajući u vidu i da federalni premijer i predsjednik Zastupničkog doma FBiH dolaze iz reda Bošnjaka, nameće se zaključak da na poziciju glavnog federalnog tužioca ne može biti izabran ni kandidat iz reda bošnjačkog naroda.

Budući da je tužilac Sarajlić već u startu otpao, utrka će se voditi između tužioca Halilovića, koji je Bošnjak, te tužioca Dubravka Čampare, koji se, prema ranijim medijskim napisima, izjašnjava kao Ostali.