VEZANI TEKST - PIC: Politička kriza bez presedana prijeti stabilnosti i prosperitetu BiH i balkanske regije

U komunikeu PIC-a je između ostalog istaknuto da politička kriza bez presedana prijeti stabilnosti i prosperitetu BiH i balkanske regije. Izražena je odlučnost za angažmanom sa svim stranama i korištenjem svih raspoloživih instrumenata za zaštitu suvereniteta, teritorijalnog integriteta i multietničkog karaktera BiH. Pozvali su vladajuću koaliciju u RS-u da prekine sve aktivnosti kojima se ugrožavaju državne institucije i krši Opći okvirni sporazum za mir, a pozvani su organe vlasti u FBiH i kantonima da usklade relevantne zakone s odlukama Ustavnog suda BiH o državnoj imovini.

- SAD su posvećene suverenitetu, teritorijalnom integritetu i multietničkom karakteru BiH. Podržavamo napore visokog predstavnika da odbrani fundamentalne elemente Dejtonskog sporazuma – jedna država, dva entiteta i tri konstitutivna naroda i drugi građani - navedeno je na Twitter nalogu Biroa za evropska i euroazijska pitanja.