- Kao što Vam je poznato da mi, majke Srebrenice, Bratunca i drugih opština Podrinja i nakon 28 godina još uvijek tragamo za našom djecom, koja su pobijena u genocidu jula 1995. godine, a Vi ste u tom periodu bili dio komande Vojske RS-a, odnosno dijela komande koja je rukovodila transportom zarobljenih dječaka i muškaraca - navodi se u otvorenom pismu.

Dodaje se da mu se obraćaju sa molbom da im dostavi informacije o grobnicama za koje još uvijek ne znaju kako bi pri kraju života ukopali svoju djecu.