Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo uputilo je demant na današnje saopćenje sarajevskog KO Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, nauke i kulture BiH, u kojem su sve članove sindikata pozvali da bojkotuju manifestaciju obilježavanja Svjetskog dana učitelja u Domu mladih "u organizaciji ministrice".

U demantu se navodi kako su "zatečeni" tim saopćenjem, jer je predsjednik Sindikata Faruk Bešlić, na sastanku koji je u Ministarstvu održan 1. oktobra, sa početkom u 10.30 sati, "lično od strane ministrice informiran u vezi sa organiziranjem svečanosti u Domu mladih, povodom obilježavanja Dana nastavnika".

- Na spomenutom sastanku informirani ste da su pripreme za obilježavanje Dana nastavnika počele prije sedam dana i da Prosvjetno-pedagoški zavod organizira sve aktivnosti, te ste pozvani da se uključite u obilježavanje ove svečanosti - navodi se u demantiju.

Iz Ministarstva, kako su naveli, "osjećaju potrebu da izvijeste sve članove sindikata u odgojno-obrazovnim ustanovama, da se radi o neistinitim navodima Sindikata, jer manifestacija obilježavanja Dana nastavnika nije u organizaciji 'ministrice', niti može biti u organizaciji bilo kojeg pojedinca".

- Dan nastavnika je dan svih djelatnika u obrazovanju, svih profesionalaca koji na direktan ili indirektan način učestvuju u odgojno-obrazovnom procesu i ne vidimo nikakvu smetnju da Ministarstvo bude pokrovitelj ove manifestacije, na kojoj otvorenog srca pružamo dobrodošlicu svakom nastavniku, djelatniku u odgojno-obrazovnom procesu, roditeljima učenika i svakom građaninu koji odgoj i obrazovanje prihvataju i smatraju za temeljan segmant našeg društva - kazali su iz Ministarstva, te istakli da nisu svi nastavnici članovi Sindikata.

Iz Ministarstva su također naglasili da je na insistiranje predsjednika Sindikata 1. oktobra promijenjena odluka i izvršena izmjena kalendara za školsku 2019/2020. godinu, "na način kako je Sindikat predložio", te da je dopis proslijeđen svim osnovnim i srednjim školama. Također se navodi da je odgovor dostavljen i Sindikatu, u kojem je navedeno da je podržan njihov zahtjev i da je imijenjen nastavni kalendar.

- Očekujemo da Sindikat reagira u duhu dobrih odnosa i dosadašnje korektne saradnje sa Ministarstvom - navodi se u odgovoru na saopćenje.