Aktivnost prisilnog udaljenja je realizovana nakon uspješne saradnje Službe za poslove sa strancima sa vlastima Bangladeša koja se odnosila na postupke utvrđivanja identiteta i izdavanja putnih dokumenata.

Navedeni državljanin Bangladeša je prije udaljenja bio smješten pod nadzor u Imigracioni centar Službe za poslove sa strancima, a prisilno udaljenje je realizovano komercijalnim letom sa Međunarodnog aerodroma Sarajevo. Službenici osiguranja i pratnje Službe za poslove sa strancima, državljanina Bangladeša pratit će do zemlje porijekla, gdje će biti predat nadležnim organima matične države, saopćio je SPS.

Proces povratka i readmisije je važan elemenat sveobuhvatne imigracione politike, te će Služba za poslove sa strancima aktivnosti prisilnog udaljenja iregularnih migranata nastaviti i u narednom periodu. Kontinuiranim provođenjem ovog postupka napravljen je značajan iskorak u suprotstavljanju neregularnim migracijama i još jednom je potvrđena spremnost i opredijeljenost Službe za poslove sa strancima za što efikasnije upravljanje migracijskim procesima u BiH.