Kako su naveli, uvidom u izvođačev program radova, te činjenicu da se radovi ne izvode na više od 50 posto ugovorene trase bilo je neophodno izbjeći nepotrebno velike troškove zastoja i privremeno obustaviti radove. Odluka o privremenoj suspenziji radova, pojašnjavaju, podrazumijeva da su izvršene sve nužne radnje za stabilizaciju kosina, radovi su konzervirani, a materijali i oprema koncentrisani u gradilišnim kampovima radi čuvanja.

- U periodu trajanja privremene obustave radova, JP Autoceste FBiH će napraviti detaljnu analizu trenutne ugovorne pozicije investitora uzimajući u obzir sve privremeno plaćene iznose, ugovorne dokumente kao i novi glavni projekat koji je u izradi. Na osnovu prethodno navedenog će se napraviti procjena neizvedenog dijela projekta kako prema trenutnim tržišnim vrijednostima tako i prema vrijednostima utvrđenim u postojećem ugovoru. Po završetku analize troškova i izrade nedostajuće projektne dokumentacije pristupit će se nastavku izvođenja radova na gradilištu - navode iz Autocesta FBiH.

Iz Autocesta FBiH dodaju kako aktivno rade na rješavanju uočenih problema kako bi se nastavila izgradnja ove dionice, a u skladu sa ugovornim pravima i obavezama, te poduzimaju sve aktivnosti kako bi se zaštitio interes investitora, o čemu će dodatno obavijestiti javnost čim prvi rezultati analize budu obrađeni.