Do sada najviše povreda na radu, ali i smrtnih slučajeva, zabilježeno je u građevinarstvu, rudarstvu, hemijskoj industriji.

Za razliku od ranijeg zakona koji je bio iz 1990. godine, na osnovu kojeg inspekcije nisu mogle izreći kazne, jer su one bile u jugoslavenskim dinarima, sada su kazne u konvertibilnim markama i za neodgovorne poslodavce su od 5.000 do 15.000 KM.

Zaštita radnika na niskom nivou 

- Pomak je da je novi zakon donesen, ali vidite i mnogi drugi zakoni su doneseni, ali se ne provode. Kada dobijemo tekst usvojenog zakona sagledat ćemo sve njegove dobre i loše strane. Puno je problema u hemijskoj industriji kada je riječ o zaštiti radnika na radu. Na primjer u kompaniji GIKIL ta zaštita je na veoma niskom nivou, a kazne su takve bile da se poslodavcu više isplatilo platiti kaznu, a ne ulagati u preventivno djelovanje - kazala nam je Kata Iveljić, predsjednica Sindikata hemije i nemetala FBiH.

Dodaje da ukoliko se ne bude provodio zakon da će svakako tražiti angažiranje inspekcija.

- Više inspekcije neće moći kazati da je star zakon, da ne mogu napisati kazne - rekla je Iveljić.

Murat Škamo, predsjednik Sindikata građevinarstva i industrije građevinskog materijala BiH nam je kazao kako je tek saznao da je donesen novi Zakon o zaštiti na radu, te da nije upoznati s detaljima.

- Još nisam pročitao zakon, ali činjenica je da je puno stradanja radnika u građevinarstvu. Posljednja dva slučaja smo imali na Stupu u Sarajevu. Očekujemo da će se situacija promijeniti donošenjem ovog zakona, jer u građevinarstvu je do sada bilo najviše povreda radnika, ali i smrtnih slučajeva. Uspjeh je da smo dobili zakon nakon više od 30 godina - rekao nam je Škamo.

Osnivanje Vijeća za zaštitu na radu 

Podsjećamo, Dom naroda Parlamenta FBiH je 1. oktobra usvojio Zakon o zaštiti na radu. Jedna od novina u ovom zakonu je osnivanje Vijeća za zaštitu na radu koje će činiti predstavnici Vlade, udruženja poslodavaca, sindikata i stručnjaka za sigurnost i zaštitu zdravlja na radu.

Oni će pratiti provođenje zakona, prava i obaveze radnika i poslodavaca, imati uvid u zdravstveni i inspekcijski nadzor, izvještavanje o nesrećama i povredama na radu i profesionalnim oboljenjima...

Poslodavci su dužni u roku od godinu dana donijeti odgovarajuće podzakonske akte.