Zelenikin branilac je, kako su kazali u Sudu BiH, podnio molbu za nepravo ponavljanje krivičnog postupka na osnovu kojeg je donesena presuda kojom se preinačavaju presude u pogledu odluka o kaznama od šest i tri godine zatvora.

- Osuđenom Ivanu Zeleniki se u izrečenu jedinstvenu kaznu zatvora ima uračunati izdržana kazna zatvora u trajanju od šest godina po presudi Suda Bosne i Hercegovine, kao i vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora po presudi drugog suda od 18. aprila 2022. pa nadalje - naveli su u Državnom sudu.

Presudom Državnog suda Zelenika je proglašen krivim da je 1992, kao pripadnik Hrvatskih obrambenih snaga (HOS), učestvovao u širokom sistematskom napadu na civile srpske nacionalnosti koji su bili zatočeni u Vojnoj ambulanti u Mostaru i logoru "Dretelj", gdje su premlaćivani, seksualno zlostavljani, mučeni i odvođeni na radove. Zelenika je proglašen krivim da je tukao zatvorenike u Vojnoj ambulanti ili je bio prisutan kada su im to činili drugi pripadnici HOS-a.

U istom predmetu, osim Zelenike su osuđeni bivši pripadnici HOS-a Ivan Medić na sedam godina, Marina Grubišić-Fejzić na pet, a Edib Buljubašić na šest godina zatvora, te je presudom utvrđeno da su sve četvero učestvovali u udruženom zločinačkom poduhvatu, dok je Srećko Erceg oslobođen optužbi.

Kantonalni sud u Mostaru je kasnije u drugom predmetu osudio Zeleniku na tri godine zatvora zbog zločina protiv civilnog stanovništva na području Mostara, a ovu presudu je potom potvrdio Vrhovni sud Federacije BiH.

Tom presudom je utvrđeno da je Zelenika u novembru 1993. fizički zlostavljao Almira Lalića na prinudnim radovima u Šantićevoj ulici u Mostaru, kao i da je u maju 1994. u stanu udarao i pljuvao njegovog oca Muhameda Lalića, piše Birn.