Tvrde da gotovo 70 posto snijega ovog ljeta može biti sačuvano na taj način. Prekriveno će biti 120.000 metara kvadratnih ledenjaka. Prekrivanje će trajati mjesec.

- Ledenjaci i njihovo povlačenje možda su najizraženije posljedice globalnog zagrijavanja - rekao je glaciolog Christian Casarotto, dodajući da se masa ledenjaka kontinuirano smanjuje zadnjih 15 do 20 godina.

Ledenjak se prekriva ceradama dugim 70 metara i širokim pet.