Komanda Šeste pješadijske brigade Oružanih snaga BiH na čijem je čelu brigadir Radovan Jović, 13. januara organizovala je prijem povodom pravoslavnog Božića. Prijem je organizovan u kasarni Kozara u Banjoj Luci, gdje je član Predsjedništva BiH Milorad Dodik dočekan uz taktove srpske koračnice "Marš na Drinu"!

Srpsku koračnicu "Marš na Drinu" odsvirao je Orkestar OSBiH koji prilikom dolaska stranih delegacija, članova Predsjedništva BiH i slično... intonira državnu himnu.

U konkretnom slučaju, prekršene su sve moguće procedure - od Pravilnika o svečanostima i počastima, do Pravilnika o upotrebi zastava i obilježja u OSBiH.

U kasarni Kozara, prilikom dočeka člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika nije bilo postavljene državne zastave, Orkestar OSBiH umjesto državne himne svirao je taktove srpske koračnice.

U vojnim propisima, špalir kakav su napravili pripadnici 6. pješadijske brigade prilikom dočeka Dodika ne postoji, a na snimcima koji su dostupni javnosti vidljivo je da mu niko nije predao raport, odnosno da ga niko nije oficijelno dočekao.  

Orkestar OSBiH je pod komandom komandanta Brigade taktičke podrške u Rajlovcu, brigadira Mirzeta Lubenovića koji je odgovoran za njihovo ponašanje i aktivnosti. Naredbe za angažman Orkestra, brigadir Lubenović dobija od Operativne komande OSBiH na čijem čelu je general major Radovan Ilić.

Orkestar je neodvojivi dio Počasne jedinice OSBiH, čiji angažman mogu tražiti članovi Predsjedništva BiH, Ministarstvo odbrane BiH ili Zajednički štab OSBiH.

Orkestar je dan prije održavanja Božićnog prijema uvježbavao "Marš na Drinu“. 

Prošle godine, kada je godišnjicu obilježavao Treći puk Vojske RS-a, Počasna jedinica i Orkestar upućeni su u kasarnu Kozara, međutim, prema saznanjima Faktora, vraćeni su sa kapije i rečeno im je da im ne trebaju. Tada je sve zataškano, i niko nije napravio problem zbog nepoštivanja procedura po Pravilniku o svečanostima i počastima.

Pravilnik o svečanostima i počastima definira da je svečanost manifestacija koja se organizira povodom obilježavanja značajnih datuma, događaja i aktivnosti. Svečanosti u OSBiH se organiziraju između ostalog i povodom vjerskih praznika.

Sadržaj protokola svečanosti izrađuje komandant jedinice, a odobrava pretpostavljeni starješina.

Na svakoj svečanosti obavezno je isticanje zastave Bosne i Hercegovine, u skladu sa Pravilnikom o upotrebi zastava i obilježja u Oružanim snagama BiH. Takav slučaj bio je na Božićnom prijemu 2017. godine kada je tada član Predsjedništva BiH Mladen Ivanić dočekan u kasarni Kozara, uz intoniranje državne himne i poklanjanje zastavi BiH. 

Ništa od onoga što je jasno definirano u ova dva pravilnika nije ispoštovano 13. januara ove godine u kasarni Kozara. Niti na ulasku prilikom dočeka Dodika, niti u sali gdje je upriličen prijem. Na fotografijama se vidi jedino zastava entiteta Republika Srpska i brigadna, dok na samom ulazu u kasarnu nije bilo državne zastave. 

Ministarstvo odbrane BiH pitali smo koja je zvanično himna koju izvodi Orkestar OSBiH, ko je odobrio izvođenje srpske koračnice "Marš na Drinu", te da li ono što se 13. januara u kasarni Kozara dogodilo, sada znači da Orkestar OSBiH na svečanosti prilikom dočeka člana Predsjedništva BiH Šefika Džaferovića može izvoditi umjesto državne himne "Jedna si jedina" ili "Ja sin sam tvoj".

U nastavku teksta objavljujemo odgovore Ministarstva odbrane BiH: 

Član 57 Zakona o odbrani BiH u stavu 1 definira zastavu, himnu i obilježja Oružanih snaga, na sljedeći način: "Oružane snage imat će svoju zastavu, himnu i obilježja. Zastava i himna bit će zastava i državna himna Bosne i Hercegovine, a obilježje će biti zastava Bosne i Hercegovine".  

Svečanost obilježavanja pravoslavnog Božića u kasarni Kozara planski je upriličena i provedena u skladu s Odlukom Ministarstva odbrane BiH i Naređenjem Zajedničkog štaba OSBiH. Nosilac priprema aktivnosti bila je Komanda 6. pješadijske brigade OSBiH iz Banje Luke, u saradnji s 3. pješadijskim (RS) pukom OSBiH. Domaćin Božićnog prijema bio je zamjenik ministra odbrane za upravljanje resursima Mirko Okolić. Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH već provode postupak utvrđivanja konkretnih činjenica o događaju te će po okončanju utvrđivanja svih činjenica poduzeti eventualno potrebne mjere i aktivnosti. 

Za svaku upotrebu jedinica OSBiH potrebna je odluka ministra i naredba Zajedničkog štaba OSBiH, pa tako i za upotrebu Orkestra OSBiH ili njegovog dijela te brigadir Mirzet Lubenović nije nadležan u ovom slučaju.

Orkestar OSBiH na pukovskim svečanostima izvodi vojne koračnice koje u sebi sadrže kompozicije iz vojnih tradicija konstitutivnih naroda u BiH. Na svečanostima u organizaciji 3. pješadijskog (RS) puka OSBiH izvodi se vojna koračnica s dijelovima kompozicija iz srpske vojne tradicije, među kojima su i dijelovi pjesme Marš na Drinu. Na svečanostima u organizaciji 2. pješadijskog (rendžerskog) puka OSBiH izvodi se vojna koračnica s kompozicijama iz bošnjačke vojne tradicije, a na svečanostima 1. pješadijskog (gardijskog) puka izvodi se vojna koračnica s dijelovima kompozicija iz hrvatske vojne tradicije.