Nakon provedene konkursne procedure, Nadzorni odbor Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Rad imenovao je danas Veru Arnautović za direktoricu ovog preduzeća, saopćeno je danas iz Vlade KS. 

Vera Arnautović, diplomirana pravnica i dosadašnji vršilac dužnosti direktorice KJKP Rad imenovana je na mandat od četiri godine.

Osim nje, na konkurs za poziciju direktora koji je bio raspisan 05.oktobra 2019. godine bio je prijavljen i Haris Kukavica, jedan od izvršnih direktora KJKP Rad. 

Kako navode iz Komisije za provođenje Javnog oglasa za izbor i imenovanje direktora, "Vera Arnautović je ubjedljivu prednost ostvarila na osnovu iznesenih parametara o stanju u preduzeću, detekciji problema, načinima i modalitetima otklanjanja istih, te budućim koracima koji će se poduzeti, s ciljem unapređenja poslovanja gdje se u prethodnom periodu svjedočilo pozitivnim promjenama od njenog dolaska na mjesto vršioca dužnosti ovog preduzeća”.