Iz CBBiH su, u vezi sa objavama određenih medija i pogrešnih navoda u vezi sa mandatom imenovanog lica u CBBiH, obavjestili da je na sjednici Upravnog vijeća CBBiH, koja je održana 10. augusta ove godine, razmatrana informacija o isteku mandata imenovanih lica u CBBiH, uključujući i viceguvernera nadležnog za Sektor za monetarne operacije, upravljanje deviznim rezervama i gotovinom, te je zaključeno da se nastave konsultacije u vezi sa imenovanjem novog viceguvernera.

Milica Lakić je obnašala funkciju viceguvernera CBBiH u četverogodišnjem mandatu od 11. augusta 2017. godine do 10. augusta ove godine, te je njen mandat istekao sa tim datumom.

- Svi procesi i poslovi iz nadležnosti Sektora za monetarne operacije, upravljanje deviznim rezervama i gotovinom odvijaju se neometano i organizirani su na osnovu datih ovlaštenja o obavljanju poslova, u skladu sa važećim procedurama u CBBiH i uz odobrenje Upravnog vijeća CBBiH datog na sjednici održanoj 10. augusta ove godine. Zamjene se organiziraju na isti način kako se to radi u odsustvu bilo kojeg imenovanog lica u CBBiH. Tako su organizovane i zamjene Milice Lakić koja je tokom svog četverogodišnjeg mandata odsustvovala preko 300 radnih dana po raznim osnovama - navode iz CBBiH.

CBBiH će pravovremeno informisati javnost o imenovanjima viceguvernera nadležnog za poslove Sektora za monetarne operacije, upravljanje deviznim rezervama i gotovinom, direktora Glavne banke Republike Srpske Centralne banke Bosne i Hercegovine i drugih imenovanih lica u skladu sa istekom njihovih mandata, saopćeno je iz Ureda za komunikacije CBBiH.