Okeanski lav, koji je krenuo prema Južnoj Koreji, prevozi 64.720 tona kukuruza, saopćilo je ministarstvo, dok bod Rahmi Yagci prevozi 5.300 tona suncokreta u najveći turski grad Istanbul.